Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (Ο.Μ.Ε.Ρ.)

Αγαπητές πρόεδροι,
Αγαπητά μέλη των ΔΣ 

Σας επισυνάπτουμε τη δεύτερη ανακοίνωση για το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (Ο.Μ.Ε.Ρ.),
«Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον. Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης», το οποίο όπως γνωρίζετε, θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη από 16-18 Οκτωβρίου 2015σε συνεργασία με τις Σχολές Επιστημών της Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Επισημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.omep2015.gr και το mail επικοινωνίας για το συνέδριο: omep2015@gmail.com 

Παρακαλούμε όπως προωθήσετε το παρόν μήνυμα στα μέλη σας και σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 

Με εκτίμηση

Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Η Γραμματέας
Σοφία Σαΐτη