Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

11ο Συνέδριο ΟΜΕΡ-2η Ανακοινωση

Σας ενημερώνουμε ότι στην Αθήνα, στις 3, 4 & 5 Νοεμβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής (Organisation Mondial pour l’Education Préscolaire ‐Ο.Μ.Ε.Ρ.) με τίτλο:

 «Από εδώ και από παντού: εκπαιδευτικές αλλαγές και παιδαγωγικές πρακτικές για ένα ανοιχτό σχολείο»
 Το συνέδριο, το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχει στόχο να δώσει χώρο και χρόνο στην παρουσίαση και στην ουσιαστική συζήτηση θεμάτων και προβληματισμών που αφορούν τη νέα εκπαιδευτική συνθήκη και να ανοίξει νέες εκπαιδευτικές προοπτικές που μπορούν να λειτουργήσουν σε περιόδους κρίσης σε μια κατεύθυνση ενίσχυσης και διεύρυνσης του ρόλου της εκπαίδευσης.

Οι παρακάτω θεματικές του συνεδρίου, καλύπτοντας πολλές πτυχές της σύγχρονης κοινωνικής και
εκπαιδευτικής πραγματικότητας, δημιουργούν την ευκαιρία να αναπτυχθεί ένας τέτοιος διάλογος και να οδηγήσει την εκπαιδευτική κοινότητα σε αλλαγές και προτάσεις.


Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική
Εκπαιδευτικές πρακτικές σε περιόδους κρίσης (τυπική και άτυπη εκπαίδευση)
Εκπαιδευτικές πολιτικές σε περιόδους κρίσης
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης ετερογενών τάξεων
Συνεκπαίδευση παιδιών ‐ Παιδαγωγικές πρακτικές ένταξης
Προσφυγική κρίση και εκπαίδευση
Ταυτότητες‐ ετερότητες και η διαχείρισή τους στη σχολική τάξη
Οικογένεια και σχολείο σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
 Διγλωσσία και μητρικές γλώσσες
 Παιδαγωγικές καινοτομίες και πρακτικές σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
 
Η Οργανωτική Επιτροπή καλεί όσους και όσες ενδιαφέρονται, να υποβάλουν εργασίες σχετικές με τη
θεματολογία του Συνεδρίου και ανακοινώνει την παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής εργασιών για κρίση.
 
Σημαντικές ημερομηνίες
28 Φεβρουαρίου 2017: Λήξη παράτασης για την υποβολή εργασιών προς κρίση
30 Ιουνίου 2017: Λήξη προ‐εγγραφών (μειωμένο κόστος εγγραφής) στο συνέδριο
3‐5 Νοεμβρίου 2017: Διεξαγωγή ΣυνεδρίουΔευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Φοίτηση προσφυγόπουλων στα δημόσια σχολεία
Το Παράρτημα ΟΜΕΡ Βόλου σεβόμενο το δικαίωμα στην εκπαίδευση  κάθε παιδιού  αδιακρίτως, καλωσορίζει  τα μικρά προσφυγόπουλα, που φιλοξενούνται στον τόπο μας,  την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 στο 3ο και 9ο Δ. Σ. Ν. Ιωνίας Βόλου.  Το δικαίωμα στην εκπαίδευση και οι ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης αποτελούν αναφαίρετο δικαίωμα κάθε παιδιού ανεξαρτήτως εθνικότητας.  Θεωρούμε δε ότι η συνεκπαίδευση με τα υπόλοιπα παιδιά μέσα στα δημόσια σχολεία πρέπει να αποτελέσει επιδίωξη όλων μας και προς αυτή την κατεύθυνση  καλούμε την πολιτεία να κινηθεί.