Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022

Γενική Συνέλευση και εκλογές ΟΜΕΡ

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο  στις 12 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν η Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την Διοικούσα Επιτροπή και τα Περιφερειακά Συμβούλια της ΟΜΕΡ.

 

Στις αρχαιρεσίες της 12ης Νοεμβρίου 2022 εκλόγιμα μέλη είναι τα τακτικά μέλη των Περ. Συμβουλίων που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το έτος 2022

 

Υποψηφιότητα για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου  μπορούν να θέσουν τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στα Περ. Συμβούλια, είναι οικονομικά τακτοποιημένα για το έτος 2022 και έχουν δηλώσει υποψηφιότητα μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2022, υποβάλλοντας έγγραφη αίτηση στον Γραμματέα του Περ. Συμβουλίου στο email omepvolou@gmail.com

 

 

Υποψηφιότητα για τη Διοικούσα και την Εξελεγκτική Επιτροπή της Ο.Μ.Ε.Ρ. Ελλάδος, μπορούν θέσουν όσοι υποβάλλουν έγγραφη αίτηση και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 150 λέξεις) στο e-mail omepgr@gmail.com, προς τη Διοικούσα Επιτροπή, επίσης έως τις 30/10/2022.  

Για τη Δ.Ε. δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τα τακτικά μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων που έχουν συμπληρώσει μία τουλάχιστον πλήρη θητεία στο Δ.Σ. κάποιου Περιφ. Συμβουλίου. 

Αν δεν συμπληρώνεται ο αριθμός 5 των υποψηφίων για τη Δ.Ε., τότε υποψηφιότητα μπορεί να βάλει οποιοδήποτε μέλος.

 

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα οικονομικά για το 2022 μέλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου