Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023

Τιμητική Διαδικτυακή Επιμορφωτική Εκδήλωση στη μνήμη της Γεωργίας Ευσταθιάδου

 
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10.30 π.μ. – 12.30 μ.μ., Τιμητική Διαδικτυακή
Επιμορφωτική Εκδήλωση, από την Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Εκπαίδευσης - Ελληνική Επιτροπή με τον Δ.Τ. OMEP Ελλάδος, στη μνήμη της Γεωργίας Ευσταθιάδου
(Προέδρος Περ. Συμβουλίου OMEP Θεσσαλίας 2013- 2022).
Εισηγήτρια: Κούβου Ουρανία, Μέλος Ε.Ε.Π του ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ με Γνωστικό αντικείμενο
«Διδακτική της Τέχνης».
Τίτλος εισήγησης: «Το παιδικό σχέδιο στην τάξη του Νηπιαγωγείου». Παρουσίαση της
γνωστικής διάστασης του παιδικού σχεδίου και του ρόλου που αυτό μπορεί να παίξει στα
πλαίσια της τάξης του νηπιαγωγείου.
Α. Ανάλυση παραδειγμάτων έργων παιδιών ως προς την σχεδιαστική και διανοητική τους
επάρκεια.
Β. Δύο μέθοδοι διδασκαλίας του σχεδίου σε νήπια και προνήπια οι οποίες βασίζονται στην
διάδραση μεταξύ εκπαιδευτικού και της ολομέλειας ή μια ομάδας παιδιών (διαπραγματευτική
σχεδίαση και συνεργατικό σχέδιο).
Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου